ویژگی متمایز خوشمزه

حمل رایگان: بله

تخفیف ویژه: بله

قبول ضایعات: بله تا ۳ ماه اول

اطلاعات حمل: حمل بار تا شعاع 3۰۰ کیلومتر از مبدا رایگان

حداقل بار: ۳ تن ( بسته به نوع محصول)

بار کمتر از ۳ تن کرایه برعهده مشتری

حاشیه سود از پای سکو تا مصرف کننده:

( بسته به نوع محصول)

حاشیه سود پیشنهادی نماینده:

( بسته به نوع محصول)

جاشیه سود پیشنهادی فروشگاه:

( بسته به نوع محصول)

برای اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی تماس بگیرید

قیمت صادارات:

( بسته به نوع محصول)

مدیریت فروش

آقای حسینی (کارشناس فروش) ، آقای جهان تیغ (مدیر فروش) ، آقای محمدی (کارشناس فروش) ، آقای ترکاشوند (راننده) ، خانم برغی (مدیر فروش)، خانم سرافراز (مدیر ارتباطات)

خانم احمدی (حسابداری) ، خانم کرمی (خدمات مشتری) ، خانم نجفی (دفتر) خانم کرامتی (مدیر فروش) ، آقای جهان تیغ (مدیر دفتر) ، خانم محمدی (مدیر انبار)، خانم کرامت لو (مدیر ناوگان)

برای دریافت شماره باید عضویت سایت باشید.

مدیر فروش :   09102660412

مدیر فروش :   09102690272

شماره ثابت:4809070-021